Habilitering i Helgelandssykehuset

Med habilitering menes tilrettelegger for utvikling, støtte og bevaring av funksjonsevnen hos personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming. Hovedmålsettingen er at personen skal kunne leve et mest mulig selvstendig og meningsfylt liv. Helgelandssykehuset har mange tilbud innen habilitering - her finner du oversikten.

Publisert 20.10.2020
Sist oppdatert 19.12.2023

I behandlingstekstene finner du henvisningsrutiner, og det er informasjon til pasienter og pårørende om behandlingen om behandlingen vi tilbyr, samt koblinger til helsenorge og eventuelt kliniske studier.