Kopisvar av laboratorieundersøkelser til røntgen

Legekontorene trenger ikke å be om å få sendt kopi av laboratoriesvar til røntgenavdelingene ved sykehusene i Helse Nord når pasienten tar prøver i forkant av røntgenundersøkelser. Labsvar på analysene HB, TRC, PT-INR, APTT, KREAT og CRP blir automatisk tilgjengelig i fagsystemet ved røntgenavdelingene. For pasienter som skal til Aleris må det fortsatt sendes kopisvar.

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef Finnmarkssykehuset
Publisert 25.10.2022

Ved en gjennomgang av bruken av "Kopi-til-analysen" i ERL, Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester, ser vi at analysen benyttes ganske mye til å sende kopi av kreatininsvar til Røntgen. I Helse Nord har fagsystemet Sectra ved røntgenavdelingene et eget oppsett innenfor hvert helseforetak som gjør at laboratoriesvar på pasienter som skal til røngtenundersøkelse automatisk blir tilgjengelig i Sectra. Oppsettet gjelder for disse analysene:

  • Hemoglobin
  • Trombocytter
  • INR
  • APTT
  • Kreatinin
  • eGFR

Det er derfor ikke nødvendig å be om å få sendt kopi til røntgen av slike laboratoriesvar.

Når pasienten kom​mer til legekontoret for å ta prøver i forkant av en røntgen-undersøkelse, er det tilstrekkelig å rekvirere undersøkelsene med fastlegen som rekvirent. Dette sparer både legekontorene og laboratoriene for unødvendig arbeid og unødvendig risiko for feil.

OBS: Prøver sendt til ett av laboratoriene i HSYK Mosjøen, Mo i Rana eller Sandnessjøen er tilgjengelige i Sectra ved alle tre enhetene.