Pasienter som står i fare for å utvikle hjerte- og karsykdommer

Ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen finnes det tilbud for pasienter med hjerte- og karsykdom, eller de som står i fare for å utvikle hjerte- og karsykdom.

Publisert 03.11.2022
Sist oppdatert 05.09.2023
To hender former et hjerte

For å kunne delta på kurs eller trening må pasientene henvises av lege. Det er viktig at de henvises til både hjertetrening og hjerteskole. Henvisning kan sendes til MED pol inntakskontor Sandnessjøen sykehus. 

Alle pasientene som henvises til hjertetrening vurderes av kardiolog på sykehuset før oppstart av test og trening. Dette for å se om det finnes kontraindikasjoner på om pasienten tåler hard trening. ​

Mer info: Tilbud til pasienter som har eller står i fare for å utvikle hjerte- og karsykdom.pdf