Smittevernrutiner for kommunehelsetjenesten

Her finner du smittevernrutiner som kan inngå i infeksjonskontrollprogram (IKP) i sykehjem, eller tilpasses til andre kommunale helsetjenester. Rutinene er utarbeidet av smittevernsykepleiere i sykehusene i Helse Nord.

Publisert 20.10.2020
Sist oppdatert 10.10.2022
Smittevernutlisting

​Rutinene kan tilpasses og godkjennes for andre helsetjenester. Nettstedet er ikke nytt, men rutinene er nå organisert alfabetisk og tilgjengelig i et format som er mobilvennlig.

Smittevernrutiner for kommunehelsetjenesten i Nord-Norge

Helseforetakene har egne smittevernsykepleiere som har et ansvar for å bistå kommunehelsetjenesten ved spørsmål knyttet til smittevern. 

Kommunene i opptaksområdet for Helgelandssykehuset kan ved behov kontakte smittevernsykepleier Synnøve Sætermo.