Faglige samarbeidsutvalg

​FSU-ene er det operative nivået i helsefellesskapet. Her vil det være både faste og midlertidige samarbeidsutvalg. De ulike utvalgene får sine oppdrag og mandat fra Strategisk samarbeidsutvalg.

Sist oppdatert 06.07.2023