Sekretariatet

Helsefellesskapets sekretariatsfunksjon ivaretas av samhandlingssjef i Helgelandssykehuset, Knut Roar Johnsen, og interkommunal samhandlingsleder for Helsefellesskap Helgeland, Eline Monsen.

Mann med briller

Samhandlingssjef med hovedvekt og hovedansvar for samarbeid mellom Helgelandssykehuset HF og kommuner i sykehusets nedslagsfelt.

En person med langt hår

Eline Monsen

Interkommunal samhandlingsleder

eline.monsen@helsefellesskap-helgeland.no 97 71 27 91
Sist oppdatert 06.07.2023