Vedtekter Helsefellesskap Helgeland

Helsefellesskapets formål er å skape sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Samarbeidet skal tuftes på gjensidig respekt, partnerskap og konsensus.

Vedtektene for Helsefellesskap Helgeland finner du her.

Sist oppdatert 06.07.2023