KS Gode pasientforløp

Læringsnettverk over hele landet jobber for å heve kvalitet og sikkerhet i pasientforløp både internt i virksomhetene, og mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.  Helgelandssykehuset og tolv samarbeidende kommuner på Helgeland er med i nettverket som startet opp på Helgeland i oktober 2021.

Publisert 01.02.2023
Sist oppdatert 01.09.2023

​I Helgelandssykehuset jobber vi som ett team som skal ha fokus på kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i gode pasientforløp for hele foretaket. 

Erfaringer viser at det ofte er i overgangene i et pasientforløp at kvaliteten glipper. Feil og mangler i epikriser, medisinlister og vurdering av pasientenes funksjonsnivå har vært noen av utfordringene. I Helgelandssykehuset har vi sett nærmere på og funnet våre forbedringsområder fra blant annet interne prosjekter, samhandlingsavvik, og ​PasO​pp-undersøkelsen.​

Arbeidet skal omfatte alle voksne brukere som mottar kommunale tjenester før eller etter sykehusoppholdet.​​​

Læringsnettverket er knyttet opp mot Helserom Helgeland, lokal helsehjelp med avstandsoppfølging ved at samhandlingsavdelingen i fagstab og prosjektleder for Helserom Helgeland deltar aktivt i dette nettverket.

Les mer om Gode pasientforløp  Helgelandssykehuset

Les mer om Gode pasientforløp KS​