Partnere, ledergruppe og styringsgruppe

Prosjektet er et forsknings- og innovasjonsprosjekt med stort fokus på samhandling. Samarbeidsavtale er signert av alle partnerne og godkjent av Norges forskningsråd. Kontrakt med Norges forskningsråd fra september 2020 til desember 2025 (kr,- 7 mill) . Partnerne har forpliktet seg til egenfinansiering.

Publisert 19.01.2023
Sist oppdatert 15.05.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra venstre bakre rad Janne Lynhaug, Knut Roar Johnsen, Kristin Sandaa, Rune Ånes. Fra venstre første rad Tonje Johansen, Kari Sand, Astri Gullesen, Herald Reiersen

Partnere

Brønnøy kommune

Sintef

​Helgelandssykehuset HF

Rødøy kommune

Dønna kommune​

Checkware

​​Ledergruppe​

 • Administrativt ansvarlig Tonje Johansen, Brønnøy kommune​
 • Prosjektleder Astri Gullesen,​​ Helgelandssykehuset HF
 • Fo​​U leder Kari Sand, Sintef
 • Merete Rørvik, Sintef
 • Nina Vanvik Hansen, Sintef
 • Arphad Totth, fagsjef fagstab Helgelandssykehuset HF
 • Mette Horsberg, kommunikasjonssjef Helgelandssykehuset HF
 • Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehuset HF
 • ​​Sturla Ditlefsen, leder DMS Sør-Helgeland​​​​​​
 • Niklas Aabel, manager consulting sevices Checkware
 • ​Rune Ånes, helse og omsorgsleder Dønna kommune
 • Kristin Sandaa, helse og omsorgsjef Rødøy kommune​​​​
 • Anita Sund, regnskapsleder Helgelandssykehuset HF
 • Svein Arne Soløy Ervik, sikkerhetsrådgiver IKT/ehelse/informasjonssikkerhet Helgelandssykehuset HF​​​
 • Fred Murer, seniorrådgiver og personvernombud Helgelandssykehuset HF
 • Lisbeth Holand, brukerrepresentant Brønnøy kommune


Styringsgruppe

 • Leder av styringsgruppa er Tonje Johansen, Brønnøy kommune

 • Janne Lynghaug, helse og velferdssjef Brønnøy kommune​

 • ​​​Venke Anttsberg Grane, konstituert forskningssjef Helgelandssykehuset HF

 • Stig Husby, Chief Technology officer Checkware

 • Heidrun Regine Stene, kommuneoverlege Dønna kommune

 • Tone Kristin Hoff, leder for helsetjenesten Rødøy kommune

 • Øystein Risa, forskningssjef Sintef- helse- digital

 • Astri Gullesen, prosjektleder