Pilot Dønna

Samarbeidspilot mellom kommuneoverlege, fysioterapeut og helseledere i Dønna kommune og Helgelandssykehusets hudavdeling og sårsykepleier

En person i en kano på en innsjø med Dønnafjellet i bakgrunnen

​​Piloten ledes av Heidrun R. Stene, kommuneoverlege Dønna kommune.

Prosjektgruppen har startet med digitale workshop. Den første workshopen har fokus på administrative muligheter og utfordringer, roller og ansvar i samhandling mellom sykehus og kommune. Vi skal starte med å teste Jodapro påkoblet dermatoskop som et digitalt verktøy i samhandlingen.

 

Prosjektgruppen består av:

 • Heidrun R. Stene, leder av piloten og kommuneoverlege Dønna kommune
 • Egidijus Pagirskas, overlege hudavdeling Helgelandssykehuset
 • Marit Langmo, enhetsleder kirurgisk avdeling Helgelandssykehuset
 • Bodil Åsvang, hudsykepleier Helgelandssykehuset
 • Marit Wengstad, kirurgisk sykepleier hudavdelingen Helgelandssykehuset
 • Christina Hånes, sårsykepleier Helgelandssykehuset
 • Rune Ånes, helse og omsorgssjef Dønna kommune
 • Kari Sand, seniorforsker Sintef Digital
 • Merete Rørvik,senior forretningsutvikler SIintef Digital
 • Nina Vanvik Hansen, forskningsingeniør Sintef Digital 
 • Jonas Asheim, senior designer Inventas.
 • Representant fra hjemmesykepleien Dønna kommune
 • Lill Tove Abs, avdelingsleder Dønna legekontor
 • Marte Gullesen, IKT/ ehelse Helgelandssykehuset
 • Tom Dahlberg, IKT/ehelse Helgelandssykehuset 
 • Representant fra merkantil avdeling Helgelandssykehuset
 • Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehuset
 • Arphad Totth, fagsjef, fagstab Helgelandssykehuset
 • Astri Gullesen, fagstab, samhandlingsavdelingen Helgelandssykehuset

 

Dønnamannen og syv søstre sett fra havet
Dønnamannen og syv søstre sett fra havet. Foto Astri Gullesen

 

Sist oppdatert 21.02.2024