Styrke lokalt helsepersonell og samhandling på tvers av nivå og etat

Prosjektet ønsker å bidra til å styrke lokalt helsepersonell ved å tilrettelegge for helsefaglig veiledning direkte fra eksternt helsepersonell inn i helserommet eller til pasientens hjem. 

Prosjektet vil også kartlegge og forske på hvordan man best mulig kan benytte det "lokale helserommet" og bidra til at tverrfaglig helsepersonell kan delta i faglige nettverk og kompetanseheving.
 
Fokus skal være på hva som må ledelsesforankres og implementeres i strategier, tjenesteavtaler og føringer for at helsepersonell skal ha gode nok rammer og utstyr til å kunne dele av egne kunnskaper til nytte for annet helsepersonell, pasienter og pårørende,​​ på tvers av kommunegrenser, etat og nivå.
 
Prosjektet vil identifisere/undersøke hva som styrker den nødvendige samhandlingen og hva som er utfordrende.
 
Prosjektet vil undersøke om tett samhandling på tvers av nivå og etat kan føre til mer arbeidsglede og faglig trygghet, noe som igjen kan gjøre det blir lettere å rekruttere og beholde gode helsearbeidere på Helgeland.
Sist oppdatert 20.12.2023