Tidslinje Helserom Helgeland

Publisert 19.01.2023
Sist oppdatert 04.10.2023
smilende mennesker
Fra venstre: Lisbeth Holand, brukerrepresentant, Kari Sand, FoU-ansvarlig, Astri Gullesen, prosjektleder og Sturla Ditlefsen, leder for DMS Sør-Helgeland.

Prosjektet  har nå er særlig på tjenesteforløp og tjenestemodell

 

Mai

 • Planlegging og testing av norsk helsenett, join.no.
 • Planleging av digital workshop for ressursgrippen og utvidet ledergruppe HH i august 24
 • Møter med Jodapro
 • Møter med Microsoft og HelseNord -ikt. HoloLens og teams
 • Styringsgruppemøte Helserom Helgeland
 • Møter pilot Dønna, hud og sår/Jodapro
 • Møter pilot Rødøy, HoloLens
 • Planlegging Mestringstreff
 • Utvidet ledergruppemøte
 • Møte ledelse Dønna, statusoppdatering
 • Presentasjon av Helserom Helgeland i Alrek Helseklynge i Bergen 

April

 • Møte Microsoft/Sintef/Helgelandssykehuset ikt
 • Møte om Samhandling om Mestringstreff og desentrale LMS kurs
 • Utarbeidet og publiserte felles landingsside for Mestringstreff og LMS kurs i kommune og spesialisthelsetjeneste 
 • Møte hud og sår/ Jodapro
 • Ledermøte pilot Rødøy, fremdriftsplan
 • Samarbeidsmøte brukerrepresentanter
 • Samarbeidsmøte og mulighetsrom Checkware sentralt /Sintef/ Helgelandssykehuset
 • Møte lokal Checkwareansvarlig, kursledelse desentralt LMS kurs og Checkware sentralt. Samarbeid skjema forskning
 • Samarbeidsmøter merkantil avdeling og Helgelandssykehuset ikt

Mars

 • Testet lokaler og digital plattform for desentralisert LMS kurs
 • Samarbeid med inntak, IKT -avd  og EPJ, fysioterapeuter og ortoped Helgelandssykehuset og fysioterapeuter fra Brønnøy kommune og Rødøy kommune for å komme igang med pilot desentralisert LMS
 • Endringsmelding godkjent av Norges Forskningsråd
 • Utarbeidet ny milepælsplan
 • Arbeidsmøter pilot hud og sår
 • Arbeidsmøte pilot Rødøy og planlegging av neste digitale workshop
 • Oppsummering av workshop pilot Dønna
 • Ledergruppemøter
 • Planleggingsmøte desentralt artrosekurs

Februar

 • Samarbeid, planlegging 2024 Helgelandssykehuset, Brønnøy kommune, Sintef
 • Ledergruppemøter Helserom Helgeland
 • Arbeidsgruppemøter pilot Dønna/ hud og sår
 • Digital workshop pilot Dønna
 • Arbeidsgruppemøter pilot Rødøy
 • Utarbeide endringsmelding Norges Forskningsråd
 • Samarbeid DMS/ Brønnøy kommune
 • Arbeidsgruppemøter samhandling om Mestringstreff
 • Arrangerte digital workshop, Sintef, Helgelandssykehuset og Dønna kommune Fokus på administrativt forløp Pilot Dønna

Januar

 • Rapportering Norges Forskningsråd
 • Administrativ forberedelse pilot Rødøy
 • Konsultasjoner av pasienter i samarbeid mellom Helgelandssykehuset og Rødøy
 • Arbeidsgruppemøter pilot Rødøy/ ortopedi og generell kirurgi
 • Arbeidsgruppemøter pilot Dønna/ Hud og sår
 • Videreutvikling av Mestringstreff- arbeidsgruppemøter
 • Kommunikasjonsplan Mestringstreff- samarbeid TV klipp
 • Planlegge digitale Workshop - pilot Dønna
 • Arbeidsmøte- plan for implementering Helsefelleskap Helgeland
 •  

 

 

​(oppdateres fortløpende)

 • Rapportering til Norges Forskningsråd levert
 • ​Publisert felles hjemmeside for prosjektet​

 

 • Februar
 • 3. februar: Kari Sand FoU ansvarlig for helserom Helgeland presenterte prosjektet for en forskningsgruppe fra universitetet i Verona
 • 8. februar: Styringsgruppemøte for HH (Helserom Helgeland)
 • Flere arbeidsgruppemøter for pilot Rødøy
 • 9. februar: utvidet ledergruppemøte for HH
 • 16. februar: innlegg for Brukerutvalget i Helgelandssykehuset
 • 22.02.23: Sintef publiserer en artikkel om prosjektet i Gemini​
 • 23. februar: ledergruppemøte for HH

 

 • Mars:
 • 3. mars: foredrag i forsknings og innovasjonswebinar
 • 9. mars: utvidet ledergruppemøte HH
 • 23. mars: ledergruppemøte  HH
 •  
 • April:
 • 13. april: utvidet ledergruppemøte HH
 • 19. april: Fagdag Digitale helsetjenester - desentralisering av helsetjenester innlegg om Helserom Helgeland og Mestringstreff
 • 27. april: ledergruppemøte HH

 

 • Mai:
 • 4. mai:  Åpning av Helsefelleskap Helgeland Sandnessjøen
 • 10 -11. mai: Checkwarekonferanse Trondheim
 • 25. mai: ledergruppemøte HH

 

 • Juni: 
 • 8.juni: innlegg om Helserom Helgeland og Mestringstreff i KS Gode pasientforløp Mosjøen- se under Gode pasientforløp

 

 • August
 • ledergruppemøte 24. august
 • kontinuerlig arbeid med pilot HoloLens Rødøy- kvalitetssikring​
 • Implementere aktuelle samhandlingsprosjekt med bruk av teknologi som skal startes/er startet på Helgeland med Helserom helgeland, se på synergier
 • Planlegger pilot Dønna
 • Deltar i fagdager for digitale Helsetjenester- samarbeid med studenter og nettverksbygging
 • Samarbeid DHH - Helgeland
 • Samarbeid og planlegging om Mestringstreff​ på Helgeland​

 

 • September
 • 6. september: møter med aktuelle samarbeidspartnere til pilot i Dønna 
 • 29. september: prosjektleder deltok i Worskhop Helseinnovasjonsuka
 • Ledergruppemøte
 • Utvidet ledergruppemøte
 • Planleggingsmøter pilot Dønna 
 • Planleggingsmøter pilot Rødøy
 • Samarbeid masterstudent Nord universitet som skal skrive masteroppaven sin om pilot HoloLens.
 • Samarbeid søknad pilot Helse, drone

 

 • Oktober
 • 3. oktober: Møte ledelse Helgelandssykehuset, status og info om prosjektet​
  ​Planlegger, koordinerer og arrangerer Mestringstreff på Helgeland i oktober og november
 • 12. oktober: samarbeid DHH - Helgeland
 • 16. oktober: planlegging Pilot Dønna, samarbeid Kolsprosjekt
 • 18. oktober: Digital workshop pilot Rødøy
 • 18. oktober: planleggingsmøte pilot Rødøy​​
 • 19. oktober: Utvidet ledergruppemøte
 • 23. oktober: prosjektleder holdt et innlegg om Helserom Helgeland i Digital hjemmeoppfølging Kick-off og Workshop Scandic Syv Søstre i Sandnessjøen. Se presentasjonen ​her.

 

 • 25. oktober: prosjektgruppemøte  pilot Dønna i samarbeid med Hudavdeling Helgelandssyekhuset 
 • 25. oktober: første dag av Mestringstreff arrangeres
  26. oktober: ledergruppemøte Helserom Helgeland

 

 • November
 • 2. november: Sintef presenterer prosjektet med abstract og innlegg på Helseforskningskonferansen i Stavanger.

Høst 2020

Søknad til Forskningsrådet utarbeidet for innovasjonsprosjekt offentlig sektor. Søknaden ble innvilget med kr,- 7 milloner i desember 2020.

Høst 2021

 • Utsettelse av prosjektoppstart fra mars til september grunnet pandemirestriksjoner
 • Endring av partnere, ny prosjektbeskruvelse godkjent av Norges forskningsråd
 • ​Samarbeidsavtale med alle partnerne underskrevet og godkjent av Norges forskningsråd
 • Ledergruppe for prosjektet opprettet
 • Brukerrepresentant til prosjektet utnevnt
 • Styringsgruppe opprettet
 • Ressursgruppe opprettet
 • Hyppige digitale ledergruppesamlinger gjennomført
 • Startet arbeidet med felles kommunikasjonsplan og merkevarebygging 
 • Sintef ble intervjuet om prosjektet i NRK
 • Nettside opprettet på Helgelandssykehusets internettside
 • Digitale workshop for helsepersonell, ressursgruppe og kontaktpersoner ble gjennomført digitalt grunnet pandemi
 • Fokus på ledelseforankring og implementering
 • Samarbeid med leder DMS Sør- Helgeland og regnskapsavdelinger igangsatt
 • Regnskapsrapport og fremdriftsrapport utarbeidet og godkjent av Norges forskningsråd​​​​
 • Deltagelse i flere nasjonale nettverk der det ble gitt uformel kort info om prosjektet. og hvor man får innsikt i muligheter som kan videreføres i prosjekt Helserom Helgeland

 • 11. januar: digitalt møte ledergruppa Helgelandssykehuset
 • 20, januar: regnskapsrapportering til Norges forskningsråd​​
 • 21​​​​. januar: digitalt implementeringsmøte for klinikkledelse Helgelandssykehuset, kommunale partnere og Checkware
 • 26. januar: digitalt foredrag om prosjektet i seminar for Helsefelleskap
 • 22. april: offisiell åpning av DMS ​​Sør- Helgeland ​. ​Prosjektleder ga et kort foredrag for bl.a Helse - og omsorgsministeren, ledelse i Helse Nord, kommunal ledelse, ledelse for Helgelandssykehuset, Fylkesmannen, journalister med flere. ​​
 • 4. og 5. mai:  den første fysiske workshopen for prosjektet ​ble arrangert i det nyåopnede DMS Sør- Helgeland
 • 24 mai:  prosjektleder hadde et foredrag i markedsdialog fremtidens ambulansebåt​
 • Reportasje i Brønnøysund avis om prosjektet
 • Sintef starter med å intervjue helsepersonell og brukerrepresentanter og å innhente mer innsikt til prosjektet.
 • Felles merkevare som var utarbeidet av Sintef i samarbeid med alle partnerne  og prosjektmedarbeidere ble godkjent​​
 • Student i Master i digitale helsetjenester Nord universitet kobles opp mot prosjektet​
 • Samarbeid  om felles innsiktsarbeid i forprosjektet   "fremtidens ambulansebåt"​ med prehospital tjeneste Helgelandssykehuset og Sykehusinnkjøp​​​
 • 8. juni: prosjektledelsen holdt foredrag i Samhandlingskonferansen på Helgeland​
 • 19. september: foredrag fagnettverk Lærings- og mestringssenteret Helse Nord
 • 29. september: foredrag for kommuneoverleger og helseledere i Nordland. Møtet ble arrangert i Bodø av Statsforvalteren​
 • ​​21. ​​​oktober: innlegg i Brukerutvalget Helgelandssykehuset om prosjektet
 • Prosjektleder har deltatt på og er oppnevnt i flere nasjonale møteplasser for digital samhandling og samhandling på tvers av kommuner, sykehus og brukerrepresentanter. Eksempler på fora prosjektleder deltar i er Nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus (Innomed)​ og Gode ​pasientforløp ​(KS),​ oppfølging av forprosjekt læring og mestring i helse og omsorgstjenesten (Hdir)
 • Oktober og november: Samhandling om Mestringstreff arrangeres ​på Helgeland 
 • 16. desember: Checkware informerer kort om Helserom H​​elgeland i Dagseminar på tvers av tjenestenivå om digital transformasjon.
 • ​Rapportering i Cristin ​​o.l
 • Pilot Helserom Rødøy kommune planlegges. Lokal leder for piloten  og operativ pilotgruppe opprettes.
 • Det oprettes en utvidet pilotgruppe for pilot Rødøy. 
 • I Pilot Helserom Rødøy starter man i første omgang et samarbeid om ortopedi og generell kirurgi. Piloten skal etterhvert utvides til å teste digital samhandling om psykisk helse og rus og digital samhandling for somatiske problemstillinger. Les mer om pilot Rødøy under fanen pilot på denne nettsiden.​​