Utstyr, tilganger og kompetanse som bør være i et helserom

Det skal i samarbeid mellom partnerne i prosjektet undersøkes, forskes på og testes ut hvilke funksjoner og utstyr et lokalt helserom bør inneholde.

Man skal kartlegge hvilke muligheter som allerede fins med tanke på oppfølging i hjemmet der det kan være et behov for støtte av lokalt helsepersonell. 
 
Man skal også undersøke behovet for opplæring/kompetanseheving hos både helsepersonell og pasienter/pårørende med tanke på bruk av utstyr og teknologiske løsninger.
Sist oppdatert 20.12.2023