Utvikle en ny tjenestemodell

Helserom Helgeland skiller seg fra de pågående prosjektene på grunn av Helgelands geografi og demografi og fordi tjenestemodellen skal forskes på samtidig som den skal utvikles og ​implementeres i kommuner og sykehus. 

Modell som illustrerer noe av det prosjektet vil undersøke.
Modell som illustrerer noe av det prosjektet vil undersøke.
Innbyggerne på Helgeland har behov for mer enn en løsninger for medisinsk avstandsoppfølging. De trenger et ​lokalt tilbud om medisinsk utredning, behandling veiledning og tverrfaglig oppfølging. Prosjektet kan føre til en ny tjenestemodell som egner seg for rurale strøk.
 
Prosjektet representerer et betydelig potensial for verdiskaping for pasientene, helsetjenesten og samfunnet.
 
Sist oppdatert 20.12.2023