En kvinne som står foran en forsamling

Utdanning og kompetanseutvikling

Helgelandssykehuset HF er en kunnskapsorganisasjon. Kvaliteten på helsetjenestene vi tilbyr avhenger av kompetansen til hver enkelt medarbeider og organisasjonenes samlede kompetanse. Helgelandssykehuset skal forvalte og utvikle kompetansen for å møte befolkningens behov og forventninger til kvalitet i spesialisthelsetjenesten. Det gjør vi gjennom å satse målrettet på utdanning og kompetanseutvikling.

Helgelandssykehusets kompetanseplan​​ støtter opp under våre fire hovedoppgaver definert i Lov om spesialisthelsetjenesten; pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende, samt helseforetakets vedtatte strategier for å innfri hovedoppgavene. 

g_95047bdd_a17a_443b_910a_000115d8a59c
Sist oppdatert 23.01.2024