Tid og sted

Når

  1. 03. jun. 2022, 11:30 - 12:00

Type arrangement

Fagseminar

Se hele forelesningplanen med tidspunkter for våren 2022. Lenker oppdateres her når det foreligger. Det legges ut opptak av hver forelesning. 

NB: Når dere deltar i Teamsforelesningene:  Husk å skru av egen mikrofon og video. Spørsmål stilles i chat, og besvares på slutten av forelesningen. 

ANDRÁS PUSZTA 11. FEBRUAR

András Puszta er post.doc. innen Nevropsykologisk forskningsgruppe, Klinikk psysisk helse og rus, Helgelandssykehuset.

Forskningsforelesning - Fredag 11. februar 2022 kl 11:00-11:45
Tittel: Ulike biomarkører for arbeidsminne 

ANNE DEINBOLL og TONE ODDVANG 18. FEBRUAR

Anne Deinboll og Tone Oddvang er universitetslektorer på NORD Universitet.

Forskningsforelesning - Fredag 18. februar 2022 kl 11:00-11:30
Tittel: Hva skjer egentlig på rapporten? (Om muntlige rapporter i helseinstitusjoner)


JOSE J BRAVO 25. FEBRUAR

Jose J Bravo er Ph.D stipendiat innen Kirugisk klinikk, Helgelandssykehuset.

Forskningsforelesning - Fredag 25. februar 2022 kl 11:30-12:15
Tittel: Persontilpasset behandling av rektalkreft. Beslutningsverktøy utviklet fra Norsk og Amerikansk rektalkreft kvalitetsregister. 

Letizia Jaccheri er Professor ved NTNU og UiT Norges Arktiske Universitet.

Forskningsforelesning - Fredag 4. mars 2022 kl 11:30-12:00
Tittel: Gender Issues in Computer Science Research, Education, and Society

MONICA PAULSEN 11. MARS

Monica Paulsen er daglig leder ved Kunnskapsparken Helgeland.

Innovasjonsforelesning - Fredag 11. mars 2022 kl 11:30-12:00
Tittel: Hvordan bygge kapasitet og kultur for innovasjon? - og akselerere nyskaping og forbedring av produkter, prosesser og tjenester.

GUNNAR HARTVIGSEN 18. MARS

Gunnar Hartvigsen er Professor i helseinformatikk ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Innovasjonsforelesning - Fredag 18. mars 2022 kl 11:30-12:15
Tittel: Teknologiske applikasjoner og systemer for personer med kroniske lidelser og andre helse-relaterte problemer

TONJE CAROLINE ØVERBY  1. APRIL

Tonje Øverby er lege og PhD -stipendiat ved Medisinsk fakultet UiO.

Forskningsforelesning - Fredag 1. april 2022 kl 11:30-12:00
Tittel: Samvalg i behandling av pasienter med obstruktiv søvnapne

JON VÅBENØ 8. APRIL

Jon Våbenø er forsker i Helgelandssykehuset .

Forskningsforelesning - Fredag 8. april 2022 kl 11:30-12:15
Tittel: Kjemokin-systemet: Biologi og farmakologi 

VENKE ARNTSBERG GRANE 22. APRIL

Venke A. Grane er forsker og gruppeleder for Nevropsykologisk forskningsgruppe, Klinikk psysisk helse og rus, Helgelandssykehuset.

Forskningsforelesning - Fredag 22. april 2022 kl 11:30-12:15
Tittel: Voksne med ADHD - hvordan jobber hjernen?

ØYSTEIN SEKSE ØIE 29. APRIL

Øystein Øie er infomasjonssikkerhetsansvarlig e-Helse,  Helgelandssykehuset.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 29. april 2022 kl 11:30-12:15
Tittel:  Kunnskap til forskere om informasjonssikkkerhet - Hva bør man vite?

TONE ODDVANG, KRISTIN SØRENSEN og ANNE LISE LOFTFJELL 6. MAI

Tone Oddvang er førstelektor, Kristin Sørensen er universitetslektor/stipendiat og Anne Lise Loftfjell er universitetslektor, alle ansatte ved NORD Universitetet.

Innovasjonsforelesning - Fredag 6. mai 2022 kl 11:30-12:00
Tittel: Bruk av simulering for å øke sykepleierstudenters kompetanse i etikk

SIGURD FINNE 20. MAI

Sigurd Finne er kvalitetsleder ved Helgelandssykehuset.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 20. mai 2022 kl 11:30-12:15
Tittel: DocMap og prosedyrer for forskning og innovasjon


MORTEN BØHMER STRØM - 3. JUNI

Morten Bøhmer Strøm er Prodekan forskning og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, og professor i legemiddelkjemi ved Institutt for farmasi, Forskningsgruppe i naturstoff- og legemiddelkjemi. 

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 3. juni 2022 kl 11:30-12:00
Tittel: Forskning og innovasjon ved Det Helsevitenskapelige Fakultet, UiT Norges arktiske universitet

"Forskning og innovasjon ved Det Helsevitenskapelige Fakultet, UiT Norges arktiske universitet (pdf)"
STIG ERLEND BJØNNES - 17. JUNI

Stig Erlend Bjønnes er førsteamanensis ved Universitetet i Stavanger.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 17. juni 2022 kl 11:30-12:00
Tittel: Samvalg i behandling av ungdom med psykiske lidelser? Hva, hvorfor og hvordan.
Kontakt