Felles læringsmål for alle leger i spesialisering

En del av den nye utdanningen for leger i spesialisering vil være felles for alle spesialiteter (felles kompetansemodul). Dette gjelder 24 læringsmål som skal gi LIS kompetanse innenfor følgende områder.

 • Etikk
 • Forebygging
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørende opplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse
Sist oppdatert 05.09.2023