to leger øver på å bandasjere den enes arm

Spesialistutdanning for leger i Helgelandssykehuset

Generell informasjon om hvordan Helgelandssykehuset utdanner leger i spesialisering i del 2 og 3.

​​

Sist oppdatert 05.10.2023