to leger øver på å bandasjere den enes arm

Spesialistutdanning for LIS 2 og 3 i Helgelandssykehuset

Generell informasjon om hvordan Helgelandssykehuset utdanner leger i spesialisering i del 2 og 3.

​​

Sist oppdatert 23.01.2024