Generell informasjon til LIS 2 og 3

Fra 1. mars 2019 startet Helgelandssykehuset å utdanne leger i spesialisering i ny utdanningsordning.

Alle LIS 2 og 3 har læringsmål som tilhører egen spesialitet der de i løpet av minimum 5 år skal oppnå den definerte kompetansen. Hver spesialitet har definert sine egne læringsaktiviteter til læringsmålene.
 
Alle LIS 2 og 3 har i tillegg 24 læringsmål som er felles. For disse felles læringsmålene er det laget et undervisningsopplegg som skal gjennomføres i løpet av 5 år.

Overgangsordning og konvertering

LIS som har mindre enn 3 år igjen av sin spesialistutdanning 1. mars 2019 vil kunne avslutte sin spesialisering i gammel utdanning. Overgangsreglene er skissert på Helsedirektoratet sine nettsider.
 
LIS som har mer enn 3 år igjen av sin spesialistutdanning 1. mars 2019 skal konverteres over i ny spesialistutdanning. Dette skjer ved at LIS og fagansvarlig går gjennom læringsmålene i den aktuelle utdanningsplanen for å se hvilken kompetanse LIS allerede har oppnådd. De læringsmålene som står igjen, vil utgjøre LIS sin individuelle utdanningsplan. 

Kompetansemodulen/dossier

LIS tildeles følgende utdanningsplaner i kompetansemodulen/dossier: 
 
  • Alle LIS vil ha utdanningsplan i felles kompetansemodul (24 felles læringsmål)
  • Alle LIS 3 vil ha utdanningsplan i sin spesialitet
  • LIS 3 i indremedisinske spesialiteter vil få tildelt del 2, indremedisin
  • LIS 3 i kirurgiske fag vil få tildelt del 2, kirurgi
Dette er LIS sine individuelle utdanningsplaner, og erstatter for eksempel manuell sjekkliste. Det er viktig at LIS, veileder, supervisør og leder oppdaterer kompetansemodulen fortløpende, og har oversikt over progresjonen i utdanningsløpet.

Vaktordning

Ved Helgelandssykehuset deltar du som LIS i de vaktordninger som er etablert i de forskjellige spesialiteter. Nærmere opplysninger vil du få ved ansettelse.

Gjennomføring

For indremedisinske og kirurgiske spesialiteter skal del 2 gjennomføres i løpet av de 2-3 første årene i spesialisering. Det er mulig å kvittere ut læringsaktiviteter i del 3 mens man jobber med del 2, så lenge dette er faglig forsvarlig.
 
For LIS som bare har del 3, vil man jobbe med disse læringsmålene gjennom hele løpet.
 
Hver LIS skal ha en gjennomføringsplan der utdanningsforløpet for de fem årene i spesialisering er skissert. 
 
I ny spesialistutdanning vil det i noen fagområder være behov for å oppnå visse læringsmål ved andre sykehusenheter i Helgelandssykehuset. 
 

Se også

Spesialistforskriften

Sist oppdatert 11.01.2024