Våre digitale pasienttjenester

Trygg tilgang til digital helseinformasjon og kommunikasjon med sykehuset og resten av helsetjenesten. Her kan du også gi digital tilbakemelding til sykehuset, via helsenorge.no.

Sist oppdatert 28.02.2024