Legevakt

Alle kommuner har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?
Ring fastlegen din i åpningstiden.

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Det er gratis å ringe.

Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig bør du alltid ringe fastlegen først.

Les mer om legevakt.

Sist oppdatert 21.11.2023