Ekstern referansegruppe

Ekstern referansegruppe er rådgivende for administrerende direktør i Helgelandssykehuset og styringsgruppen.

​Referansegruppen har ansvar for å gi råd og sørge for at det i forbindelse med
konseptfasens steg 0 utarbeides overordnede strategier og prinsipper for
samarbeid innenfor prosjektets rammer på tema som blant annet omhandler:

 • Strategiske valg i samhandling mellom kommunene og
  Helgelandssykehuset
 • Strategiske valg i samspill og samarbeid med regionalt næringsliv
 • Strategier rundt utdanningsløp, utdanningskapasitet og
  samarbeidsformer
 • Strategier rundt utvikling, innovasjon og bruk av teknologi relatert til
  samhandlingsarenaene
 • Vurdering av prosjektets innvirkning på samfunnsmessige forhold

Ekstern referansegruppe er satt sammen av følgende representanter:

 • Hanne Solheim Hansen, rektor Nord universitet
 • Tor Ingebrigtsen, professor, Det helsefaglige fakultet, UiT
 • Siw Moxness, daglig leder for Vigner Olaisen AS og nestleder i styret i NHO Nordland
 • Arve Ulriksen, adm. dir. Mo Industripark
 • Amund Peder Teigmo, klinikksjef Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset
 • Hanne Østerdal, seniorrådgiver Nordland fylkeskommune
 • Rådmann Børge Toft, Alstahaug kommune
 • Rådmann Robert Pettersen, Rana kommune
 • Rådmann Erlend Eriksen, Vefsn kommune

 

Bilde satt sammen av flere portretter

 

 

Møte 1  18. desember 2020

Møte 2 19. februar 2021

Sist oppdatert 08.04.2024