Forespørsel fra Oslo Economics - data

Forespørsel:

Dato: 22.08.2018

Hei!
Oslo Economics utarbeider en rapport på oppdrag fra Alstahaug kommune der vi vurderer samfunnseffekter av ulike lokaliseringer av et stort akuttsykehus på Helgeland. I den forbindelse har vi et ønske om data som input til analysen, og vi håper Helgelandssykehuset har anledning til
å hjelpe oss med å fremskaffe data om følgende:

 1. Vedleggene til rapporten Pasienttransport på Helgeland – akutte transporter og planlagte
  reiser (vedlegg 1-9)
 2. Antall ansatte og årsverk per lokasjon (Mosjøen somatikk, Mo i Rana somatikk, Sandnessjøen
  somatikk og Helseforetakets ledelse/administrasjon), fordelt på stillingstype (lege, sykepleier,
  helsefagarbeider, administrasjon eller lignende) ved utgangen av 2017
 3. Antall ubesatte stillinger per lokasjon (Mosjøen somatikk, Mo i Rana somatikk, Sandnessjøen
  somatikk), fordelt på stillingstype (lege, sykepleier, helsefagarbeider, administrasjon eller
  lignende) ved utgangen av 2017 eller per dags dato
 4. Antall søknader på utlyste legestillinger siste 12 måneder eller i 2017, per lokasjon (Mosjøen
  somatikk, Mo i Rana somatikk, Sandnessjøen somatikk)

 

På forhånd tusen takk for hjelpen!
Vennlig hilsen
Finn Gjerull Rygh
Partner
OSLO ECONOMICS
 
 
Svar:

Hei og takk for din henvendelse

Angående dine spørsmål om data:

Du finner alle vedleggene til rapporten om transport på denne siden: https://helgelandssykehuset.no/om-oss/helgelandssykehuset-2025/sporsmal-og-svar-ressursgruppa#transport-og-prehospital-aktivitet

Når det gjelder spørsmålet om antall ansatte og årsverk, så kan du gå inn på denne besvarelsen fra Helgelandssykehuset til den eksterne ressursgruppa: https://helgelandssykehuset.no/om-oss/helgelandssykehuset-2025/sporsmal-og-svar-ressursgruppa#antall-ansatte,-geografisk-fordeling Der finner du en årsverksoversikt.

Antall ansatte i 2017 finner du i svar sendt til Rana kommune: https://helgelandssykehuset.no/om-oss/helgelandssykehuset-2025/henvendelser-sporsmal-og-svar#foresp%C3%B8rsel-fra-rana-kommune---n%C3%B8kkeltall

Når det gjelder de to siste spørsmålene dine er det noe vi må be om å få komme tilbake til. Helgelandssykehuset prioriterer henvendelsene fra den eksterne ressursgruppa, men vi skal se på dette så snart vi får kapasitet.


mvh
Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver Helgelandssykehuset

Sist oppdatert 19.12.2023