Ressursgruppa anbefaler ett stort sykehus på Helgeland, lokalisert til Mo i Rana

Ressursgruppa som har utredet ny sykehusstruktur på Helgeland anbefaler at det skal være ett sykehus på Helgeland. Det kom fram på dialogkonferansen i Mosjøen i dag, 3. desember. Den foreløpige rapporten til gruppa anbefaler at det store sykehuset legges til Mo i Rana. Som alternativ to peker rapporten på ett sykehus lokalisert i Sandnessjøen.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver Helgelandssykehuset
Publisert 03.12.2018
Sist oppdatert 20.12.2023
Helge
Leder for ressursgruppa Helge Torgersen presenterte den foreløpige rapporten på dialogkonferanse i Mosjøen.

​- Jeg er fornøyd med ressursgruppa har gjennomført arbeidet sitt i henhold til mandat og plan. Prosessen som ligger til grunn har også vært god og i tråd med det som har vært besluttet av styret i Helgelandssykehuset. Jeg mener vi nå er kommet et godt stykke videre med å få avklart hvordan spesialisthelsetjenestene på Helgeland skal møte framtidens utfordringer, sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset HF.

Også styreleder i Helgelandssykehuset, Dag Hårstad, er fornøyd med prosessen så langt.

– Prosessen så langt har etter vårt skjønn vært i henhold til det som er planlagt, og det er vi fornøyd med. Styret blir orientert om status for arbeidet fremover i styremøtene som skal avholdes fram til et komplett beslutningsgrunnlag blir forelagt oss for behandling som styresak i slutten av april. 

Sendes ut på høring

Den foreløpige rapporten fra ressursgruppa ble presentert for ansatte og representanter for kommuner under dialogkonferansen. Konferansen ble streamet, og mange fulgte også med via nett.

Streaming

Dialogkonferansen ble streamet, og opptaket er tilgjengelig på nettsiden til 2025.

Ressursgruppa har i sin anbefaling pekt på Mo i Rana som det beste stedet å plassere et stort sykehus, mens løsningen med lokalisering til Sandenssjøen er rangert som den nest beste løsningen. 0-alternativet – det vil si dagens løsning med tre sykehus - skal alltid være med i en slik prosess, men ressursgruppa anbefaler ikke dette som en løsning.
I perioden 3. desember - 28. februar skal den foreløpige rapporten til ressursgruppa ut på høring. Alle som ønsker det kan sende en høringsuttalelse. Endelig rapport skal overleveres til Helgelandssykehuset 18. mars.

Endelig beslutning først i 2020

I mai neste år legger jeg fram en sak til styret i Helgelandssykehuset. Der går det fram hva som er min tilrådning når det gjelder hvilket eller hvilke alternativ som skal konsekvensutredes. Etter styrebehandlingen i Helgelandssykehuset går saken videre til styret til Helse Nord, og etter planen vil konsekvensutredningene starte høsten 2019. Den prosessen vil ventelig ta ett år. Endelig beslutning om framtidas Helgelandssykehus kommer først i 2020, sier Hulda Gunnlaugsdottir. 

Debatt

Det ble åpnet for debatt etter presentasjonen


 
Ressursgruppas rapport (PDF)

Alt om 2025-prosessen

Mer om høringsprosessen