Samfunnsanalyse

Styret i Helgelandssykehuset har vedtatt at en det skal gjennomføres samfunnsanalyse. Analysen skal se på de samfunnsmessige konsekvensene ved nyetablering, økning, reduksjon og avvikling av spesialisthelsetjenester på Helgeland.

Analysen gjennomføres av konsulentselskapet Menon høsten 2019. Det arrangeres to arbeidsmøter med kommuner, fylkeskommune og brukerutvalg. det første møtet var i Mo i Rana 4. september - les mer om det her. Arbeidsmøte 2 ble arrangert i Mosjøen 17. oktober. Da ble kommunene, fylkeskommunen og brukerutvalget invitert til å komme med tilbakemeldinger og innspill til foreløpig rapport fra Menon.

Se innspill fra kommuner og utvidet prosjektstøtte

Se endringsloggen

Den endelige rapporten ble presentert for styret i styremøte 30. oktober:

Samfunnsanalyse Helgelandssykehuset 2025

Som en del av metodikken i arbeidet med analysen har Menon gjennomført intervjuer med en rekke interessenter. Intervjuene er gjengitt under.

Menon Economics gjennomfører intervju med representanter fra alle kommunene.

Se intervjuguiden

Intervju med de ulike kommunene

Menon Economics har intervjuet en rekke andre interessenter i tillegg til kommunene

Se intervjuene her

Nordland fylkeskommune og kommunene på Helgeland ble invitert til å komme med innspill om hvilke tema en slik analyse bør inneholde.

Se innspillene

Sist oppdatert 20.12.2023