Nettverk - Brukermedvirkning - Opplæring

Planlegge forskningsprosjektet - del 1

Her er sider som hjelper deg med å skaffe kontakter, oppnevne brukerrepresentant og få opplæring ved deltakelse på relevante kurstilbud.Sist oppdatert 24.04.2024