Ved henvisning til BUP

Felles elektronisk postkasse til BUP Helgeland betyr at det er viktig at henvisere innledningsvis opplyser hvilken BUP pasienten henvises til.

Sølvi Åsheim, avdelingsleder BUP Mo i Rana
Publisert 20.10.2020
Sist oppdatert 19.12.2023
Depresjon
Henvis til:
 • Bup Rana
 • Bup Mosjøen
 • Bup Sandnessjøen
 • Bup Brønnøysund
Henvisende leger bes opplyse i  henvisningen om at BUP skjema ettersendes pr post. Dette sparer oss og deres egne kontorpersonale for mye ekstra arbeid.
 

Her er punktene i BUP skjemaet vi trenger for utfylling i Dips:

 • Skjemaet skal utfylles av henvisende lege, IKKE foreldre.
 • Viktig med utfylling av hele skjemaet
 • Navn/F.dato/Adresse/Tlf-Mobil på pasienten
 • Navn/F.dato/Adresse/Tlf-Mobil på Mor
 • Navn/F.dato/Adresse/Tlf-Mobil på Far
 • Omsorgssituasjon
 • Samtykke fra begge foreldre +  pasienten selv (over 16 år). Dersom bare den ene av foreldrene har foreldreansvar alene må det fremlegges dokumentasjon på dette. Fås av Folkeregisteret.
 • Navn/Adresse på den barnet bor sammen med
 • Søsken/Halvsøsken/Andre i Familiens omsorg
 • Skole/Barnehage – Kontaktperson og tlf. nr.
 • Behov for tolk – Oppgi type språk
 • Henvisningsgrunn
 • Hvem arbeider med saken – Evt. kontaktperson og tlf. nr.
 • Signatur og stempel fra henviser. Det er henvisende lege som fyller ut BUP skjemaet.

Henvisningsinformasjon og lenke til skjema finner dere her:

Henvisningsskjema til barne- og ungdomspsykiatrien (Henvisning til BUP) - Helsedirektoratet

Denne informasjonen finner du også samlet her:

Psykisk helse og rus