OSO - overordnet samarbeidsorgan

OBS! OSO er ikke lenger i drift og er erstattet med Helsefellesskap Helgeland.

Informasjon om Helsefellesskap Helgeland finner du her.

OBS! OSO er ikke lenger i drift.

OSO har som formål å utvikle et velfungerende faglig/administrativt samarbeid mellom kommunene og Helgelandssykehuset HF.

OSO skal arbeide for gode samhandlingsarenaer på Helgeland med gjensidig dialog mellom forvaltningsnivåene og bidra til økt forståelse for partenes ulike utfordringer og muligheter. 
OSO skal tilrettelegge for gode prosesser og bidra til utvikling av gode pasientforløp. OSO er et rådgivende organ for kommunene og Helgelandssykehuset HF.

OSO arrangerer Samhandlingskonferansen:

Samhandlingskonferansen Helgeland 2022​

OSO har 12 medlemmer, hvorav kommunene har 6 og Helgelandssykehuset 6 medlemmer. Det velges personlig vararepresentant for alle faste medlemmene. Kommunenes representanter velges av regionrådene på Helgeland. 

Medlemmer OSO Helgeland 2020 - 2022

Kommunene Helgeland 

 • Lill Inger Reinfjell, enhetsleder helsetjenester Vefsn kommune
  • Vara Rachel Berg, kommunalsjef Vefsn kommune
 • Kjell Olav Lund, kommunalsjef Helse og Velferd Leirfjord kommune
 • ​Janne Lynghaug, helse og velferdssjef Brønnøy kommune
  • Vara Tonje Johansen, enhetsleder Fellesfunksjoner Brønnøy kommune
 • Siv Nilsen, kommunalsjef Herøy kommune
  • Vara Pål Bleka, Kommunalsjef 1, Dønna kommune
 • Frode Berg, kommuneoverlege Rana kommune
  • Vara Julia Gruben, leder tildelingskontoret og omsorgsavdelingen, Rana kommune
 • Britt Blaunfeldt Petersen, kommuneoverlege Hattfjelldal kommune
  • Vara, Turi Thorsteinsen, kommunalsjef helse og omsorg Hattfjelldal kommune

Helgelandssykehuset

 • Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef
  • Vara
 • Hanne Frøyshov, medisinsk direktør
  • Vara, Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver avdeling for for fag, forskning og utdanning
 • Rose Rølvåg, områdesjef for kirurgi Sandnessjøen 
  • Vara, Jeanett Pedersen, klinikksjef akuttmedisinsk område Mo i Rana
 • Ole Johnny Pettersen, klinikksjef medisinsk klinikk
 • ​Odd Magne Rønning, områdesjef ambulanse
  • Vara , Arve Smedseng, områdesjef pasientreiser
 • Rune Holm, klinikksjef psykisk helse og rus
  • Vara, Sidsel Forbergskog, assisterende klinikksjef psykisk helse og rus 

Møte og talerett

 • Anne Lise Brygfjeld, brukerrepresentant
 • Morten Juul Sundnes, fylkeslege Fylkesmannen i Nordland
 • Vara Sonja Revhaug, assisterende fylkeslege, fylkesmannen Nordland
 • Anne Rigmor Eliassen, Spekter fagforbundet Helgelandssykehuset
  • 1. Vara, Ann-Helen Salamonsen 
  • 2. Vara, Edit Rølvåg
 • Robert Isaksen KS Nordland, Vara Lisa Friborg
 • ​ Torolf Slettevoll KS e-komp
 • Bente Steinmo, Fagforbundet/LO
  • 1. Vara, Ann-Helen Salamonsen 
  • 2. Vara, Edit Rølvåg​

 • Øyvind Christiansen, Nord universitet

Gry Kristin Fjellgård, rådgiver Senter for samhandling
E-post
Tlf.:  40 24 81 48

Sist oppdatert 13.02.2024