Brukte prispenger på å lage konferanse

- Det er ekstra artig å gjøre noe bra for regionen med pengene fra innovasjonsprisen, sier ortoped og overlege Ivar Hanssen.

Beate Nygård Johansson
Publisert 21.05.2024
Smilende dame og mann i hvite klær

Foto: Jennifer Michaelsen

Sykepleier Susanne Mari Fløttkjær fra frakturpoliklinikken i Brønnøysund, og overlege og ortoped Ivar Hanssen fra Mo i Rana.

- Det er veldig godt å bli bedre kjent med hverandre og knytte fagmiljøene sammen. Vi har fått mye igjen av dagene, sier overlege og ortoped Ivar Hanssen fra Kirurgisk klinikk ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Fagmiljøene i Mo i Rana og Brønnøysund jobber i takt med å videreutvikle tilbudet for pasienter på Sør-Helgeland. Etter at ortopediske leger i Mo i Rana vant sykehusets Innovasjonspris høsten 2023, nettopp med bakgrunn i samarbeid med Distriktmedisinsk senter Sør-Helgeland (DMS), valgte ortopedene å benytte prispengene på å arrangere en todagers ortopedisk konferanse i Brønnøysund.

Idémyldring

Tema for konferansen har vært breddebehandling knyttet opp mot brudd.

- Dag én hadde vi undervisning om bruddbehandling. Neste dag presenterte vi prosjekter som vi ønsker å videreføre i Brønnøysund, forteller Hanssen.

Han sikter da til to jobbglidningsprosjekt hvor ergoterapeuter og fysioterapeuter spiller en viktig rolle i behandlingen og oppfølgingen av ortopediske pasienter. Tanken er å implementere dette i DMS-et.

- I tillegg har vi hatt en idémyldring om muligheten for å lage en akuttløype sammen med fastlegene i Brønnøysund. Ideen handler om at bruddene som uansett ikke skal opereres, som ei knekt tå, kan behandles lokalt. Vi er ikke i mål, men vi har en dialog om hvordan vi skal få det til.

Ryggen på mange mennesker som sitter i en sal

Foto: Lene Andrea Jensen

Rundt 60 personer deltok på den ortopediske konferansen i Brønnøysund. Fra Mo i Rana kom i overkant av 10 personer. Helgelandssykehuset Mo i Rana har helgelandsfunksjon på ortopedi.

Har fått mye igjen

Ivar Hanssen brenner for å utvikle tilbudet ved DMS-et og roser kollegene som strekker seg langt for å gi pasientene på Sør-Helgeland et så godt helsetilbud som mulig.

- Jeg har en forkjærlighet for DMS-et, og det er herlige folk å jobbe med. Det er også ekstra artig å gjøre noe bra for regionen med pengene fra innovasjonsprisen. Vi har fått mye igjen av å treffes både faglig og sosialt, det gjør at vi kan bli enda bedre, sier han.

Det nevnte prosjektet mellom ortopedi og ergoterapeuter foregår på Håndskadepoliklinikken i Mo i Rana og Brønnøysund. For at ortopedene i større grad skal kunne prioritere operasjoner, har ergoterapeutene tatt over en del av kontrollene på enkelte diagnoser.

Jobbglidningsprosjekt

I tillegg pågår det et jobbglidningsprosjekt mellom ortopeder og fysioterapeuter. Jennifer Michaelsen fra Mo i Rana er leder for dette prosjektet der fysioterapeuter tar over noen av pasientene som skal til ortopedisk vurdering. Nytenkingen ligger i at jobben med å vurdere pasientene deles mellom fagområdene fysioterapi og ortopedi. I teamet inngår også fysioterapeut Joon Chang fra Helgelandssykehuset Sandnessjøen.

- Ortopedene har holdt gode og varierte forelesninger, og det har vært utrolig fint å få to dager hvor vi har snakket fag og utvekslet erfaringer. Selv om det er ganske stor geografisk avstand mellom Mo i Rana og Brønnøysund, kjennes det ut som om blir den kortet ned av sånne dager, sier Michaelsen.

En person som smiler for kameraet
Klinikksjef Elin Rasmussen Grønvik.

Klinikksjef Elin Rasmussen Grønvik i Kirurgisk klinikk setter pris ortopedenes satsning.

- Jeg roser initiativet og innsatsen som ortopedene gjør for å gi pasientene på Sør-Helgeland et godt tilbud lokalt, sier hun. 

Deltagerne fra Brønnøysund besto av ansatte fra DMS-et, Luftambulansen, fastleger, fysioterapeuter, kommuneoverlege og legevaktsleger.