Åpen retur

Noen ganger er det nødvendig at du kommer direkte til sykehus for undersøkelse eller behandling. Åpen retur betyr at du kan henvende deg direkte til akuttmottaket, uten å måtte gå gjennom fastlege eller legevakt.

​Det er din behandlende lege på sykehuset som avgjør om du skal ha åpen retur. Denne vil gjelde for den sykdommen/tilstanden som din lege definerer. Åpen retur kan også gis i en tidsbegrenset periode. Dette er det også din lege som avgjør.

Åpen retur tildeles kronisk/alvorlig syke pasienter eller pasienter som for en tidsbegrenset periode har behov for rask vurdering/innleggelse.Åpen retur avtales med behandlende lege på sykehuset, og gjelder en spesifikk sykdom/tilstand. ​

Det er ulike kriterier for innleggelse for forskjellige sykdommer. Du vil få informasjon fra din lege om hva du skal se etter hos deg. Er du usikker, kan du ta kontakt med akuttmottaket for råd. Hvis du er sikker på at du bør innlegges skal du ringe akuttmottaket og informere dem, slik at de er klare til å ta deg imot.

Fordi din situasjon vurderes som så alvorlig at du trenger åpen retur, er det viktig at
vurdering og behandling starter så raskt som mulig. I akuttmottaket blir du tatt imot av leger og sykepleiere. De vil vurdere din helsetilstand og starte behandling. Dersom akuttmottaket beslutter at innleggelse er nødvendig, vil du bli flyttet til sengepost.

Pårørende kan også ta kontakt med akuttmottaket på vegne av pasienten.

I akuttmottaket kan det være lang ventetid. Det tar tid å få svar på blodprøver og/eller røntgenundersøkelser.

Din rett til åpen retur til sykehuset registreres i din journal slik at de du henvender deg til, lett kan finne dette.

 

Akuttmottak, Mo i Rana

Akuttmottak, Sandnessjøen

Akuttmottak, Mosjøen

Sist oppdatert 20.11.2023