Samhandlingsavdelingen

Samhandlingsavdelingen er Helgelandssykehusets kontaktpunkt mellom Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland. Avdelingen jobber for å sikre pasienter og pårørende trygge, forutsigbare og koordinerte pasientforløp fra hjem til hjem.

Mann med briller

Samhandlingssjef med hovedvekt og hovedansvar for samarbeid mellom Helgelandssykehuset HF og kommuner i sykehusets nedslagsfelt.

En person som bruker briller

Rådgiver i læring og mestring samt samvalg.

En kvinne med blondt hår
 • Saksansvar i samarbeidsfora og løpende saker i samarbeidet mellom Helgelandssykehuset og kommunene.
 • Læringsnettverk «Gode pasientforløp»
 • Bistår i enkeltsaker.
 • Informasjon til primærhelsetjenesten fra Helgelandssykehuset.
En kvinne med blondt hår
 
En person som bruker briller

Ansvarsområde:

 • Utskrivningsklare pasienter, både i sykehuset og ut mot kommunene. 
 • PLO-meldinger; Meldingsutveksling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen knyttet til pasienter som trenger oppfølging av kommunens pleie- og omsorgstjeneste etter utskrivning.

Slik finner du fram

En bygning med mange vinduer

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sjøforsgata 36

8613 Mo i Rana

En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen

En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen

Arrangementskalender

 • Pårørendekurs psykisk helse og rus
  Er du over 18 år, og pårørende til en person med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk?
  Pårørendekurs psykisk helse og rus
  10.
  juni
  2024
  2 dager
 • Mestringstreff
  Mestringstreff er for deg som lever med fysiske eller psykiske helseutfordringer og for deg som er pårørende. Fem samlinger med fysisk oppmøte i egen gruppe i Vefsn, Rødøy, Brønnøy og Sømna kommune.
  Mestringstreff
  16.
  oktober
  2024
  5 dager