Siste nytt Helserom Helgeland

Se også tidslinje, pilot Rødøy, pilot Dønna og pilot desentrale LMS-kurs

Publisert 20.01.2023
Sist oppdatert 15.05.2024
 • Tidslinje 2024
 • Digital Workshop for ressursgruppen og utvidet ledergruppe i august 2024
 • Digital Workshop pilot Rødøy juni 
 • Styringsgruppemøte mai 
 • Opprettet pilot desentrale LMS kurs
 • Første desentrale LMS kurs arrangeres i juni 2024
 • Samarbeid Jodapro og Microsoft HoloLens
 • Utvidet prosjektperiode for Helserom Helgeland til desember 2025
 • Godkjent endringsmelding Norges forskningsråd
 • Levert regnskapsrapport til Norges forskningsråd januar 2024
 • Godkjent regnskapsrapport  fra Norges forskningsråd februar 2024
 • Ledergruppemøter hver 14 dag
 • Utvidede ledergruppemøter 1 gang per mnd.
 • Utarbeide og levere endringsmelding Norges forskningsråd mars 2024
 • ​​​Se pilot Helserom Rødøy​
 • Digital workshop pilot Rødøy 18 oktober 2023
 • Samhandlingskonsultasjon med de første pasientene pilot Rødøy januar 2024
 • Se pilot Dønna
 • Digital workshop pilot Dønna 21.02.24 -13.00 - 15.00
 • Teste Jodapro med dermatoskop februar 2024
 • Se Sintef sin artikkel i Gemini​
 • Se workshop Brønnøysund mai 2022​