Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene er oppnevnt av administrerende direktør.  Arbeidsgruppene er rådgivende og skal sikre riktig dokumentasjon knyttet til nåsituasjonen og framtidig utvikling av helseforetaket.

 

Mandat (pdf)

Møteplan

Medlemmer i arbeidsgruppe 1


Mandat (pdf)

Møteplan

Medlemmer i arbeidsgruppe 2

 

Mandat (pdf)

Møteplan

Medlemmer i arbeidsgruppe 3

Mandat (pdf)

Møteplan

Medlemmer i arbeidsgruppe 4

 

 

Mandat (pdf)

Møteplan

Medlemmer i arbeidsgruppe 5

 

Mandat (pdf)

Møteplan

Medlemmer i arbeidsgruppe 6

 

Mandat (pdf)

Møteplan

Medlemmer i arbeidsgruppe 7

Dette mener arbeidsgruppene om forslag til planprogram

12. mai var det arbeidsgruppemøte på Campus Helgeland på Mo. Der kom arbeidsgruppene med sine innspill til det forslaget til planprogram som nå foreligger. Arbeidsgruppene sa også sin mening om rapporten som viser hvilke strukturmodeller som blir anbefalt for videre konsekvensutredning.
Se referatene etter arbeidsgruppemøtet
Sist oppdatert 25.06.2020