Hav og måse, kommunevåpen for Helgeland

Samhandling

For å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene framover må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet.

Samhandlingsbarometeret

Samhandling krever gjensidig tillit, prioritering, innsats og ressurser fra både kommunene og sykehusene. Det krever også utveksling av kunnskap og kompetanse. Alle involverte parter må samarbeide om å legge forholdene best mulig til rette for det beste for pasienten.​​
Sist oppdatert 23.01.2024